Om försäkringsförmedling

Svensk Bilhandelsförsäkring är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Tryg Forsikring (Tryg) för förmedling av Trygs försäkringsprodukter.

Försäkringsförmedling

Svensk Bilhandelsförsäkring är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Tryg Forsikring (Tryg) för förmedling av Trygs försäkringsprodukter.
Svensk Bilhandelsförsäkrings registrering kan kontrolleras hos: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, webbadress: www.bolagsverket.se. Registreringen avser skadeförsäkringsklass 3 (landfordon).

sektions delare

Kontaktuppgifter

ORG.NR
556987-6534

BANKGIRO
290-5302

ADRESS
Terminalgatan 1
Sundsvåningen
SE-252 78 Helsingborg

KUNDSERVICE
Mån-Tors: 09.00-18.00
Fre: 09.00-16.00

Klagomål

Klagomål Skada
Om du inte är nöjd med vår skadereglering vill vi att du kontaktar oss för att få råd om hur du kan få ärendet omprövat. I första hand ska du begära en omprövning hos skaderegleraren. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller framkommit nya omständigheter som kan påverka vår bedömning. I andra hand vänd dig till klagomålsansvarig hos Svensk Bilhandelsförsäkring för att begära omprövning.

Klagomål Övrigt
Om du inte är nöjd med sådant som avser annat än skadereglering vill vi att du i första hand kontaktar kundservice och framför dina synpunkter. I andra hand vänd dig till klagomålsansvarig hos Svensk Bilhandelsförsäkring för att begära omprövning.

Kontakta klagomålsansvarig
Kontakta klagomålsansvarig via e-post klagomal@svbil.se eller skicka klagomål till:

Svensk Bilhandelsförsäkring AB
Klagomålsansvarig
Terminalgatan 1
252 78 Helsingborg