Om vi inte skulle komma överens

Om vi inte skulle komma överens

sektions delare

För fordonsägare till ett försäkrat fordon

Om en fordonsägare till ett försäkrat fordon inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi fordonsägaren ta kontakt med oss. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. Kontakta i första hand ansvarig skadereglerare.

Om en fordonsägare efter att ha kontaktat skaderegleraren fortfarande är missnöjd ber vi den skicka in ett skriftligt klagomål till Svensk Bilhandelsförsäkrings Överklagandenämnd:

Svensk Bilhandelsförsäkring c/o Solid Försäkringsaktiebolag
Att: Överklagandenämnd
Box 22068
250 22 Helsingborg


För Bilhandlare/försäkringstagare

Om försäkringstagaren/bilhandlaren inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi bilhandlaren ta kontakt med oss.

En missnöjd försäkringstagare/bilhandlare kan skicka ett skriftligt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Solid Försäkring:

klagomal@solidab.se eller

Solid Försäkring
Att: Klagomålsansvarig,
Box 22068
250 22 Helsingborg.

Om försäkringstagaren/bilhandlaren därefter fortfarande inte är nöjd, har den möjlighet att överklaga beslutet till Solid Försäkrings Försäkringsnämnd.

Kan försäkringstagaren/bilhandlaren inte godta Solid Försäkrings beslut har försäkringstagaren/bilhandlaren möjlighet att få ärendet prövat externt enligt följande:
- Domstolsprövning - En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙