Exklusivt via bilhandlare

Vi erbjuder några av marknadens mest omfattande försäkringar. Försäkringarna är framtagna i samarbete med välrenommerade bilhandlare i hela Sverige som säljer de flesta bilmärken och modeller på den svenska marknaden.

En trygg start

Genom att köpa en bil via en bilhandlare som har avtal med oss får du per automatik ett tryggare bilköp. Våra begagnatförsäkringar ersätter de flesta riktigt kostsamma reparationerna.

sektions delare

Våra försäkringar

Begagnatförsäkring

Har du nyligen köpt en bil som är försäkrad med begagnatförsäkring från Svensk Bilhandelsförsäkring? Då vill vi gratulera dig till din nya bil! Vi hoppas att det ger dig en extra trygghet om och när det oförutsedda sker.

Läs mer

Självriskförsäkring för bil

Har du nyligen köpt en bil som är försäkrad med självriskförsäkring från Svensk Bilhandelsförsäkring? Det ger dig ett extra tryggt komplement till såväl bilförsäkringen som vagnskadegarantin. Vi ersätter upp till 10 000 kr för självrisker du betalar till ditt motorförsäkringsbolag.

Läs mer

sektions delare
An unhandled error has occurred. Reload 🗙