Våra försäkringar

Svensk Bilhandelsförsäkring är en del av Assistansbolaget som är en av Nordens största koncerner inom vägassistansförsäkring. Hos oss arbetar personer som är handplockade för sin gedigna försäkringskompetens inom bilhandlarkanalen. Med över 20 års erfarenhet inom marknaden arbetar vi med samma motto – digitalisering, enkelhet och trygghet för våra kunder!

Våra försäkringar - exklusivt via bilhandlare

Vi erbjuder några av marknadens mest omfattande försäkringar. Försäkringarna är framtagna i samarbete med välrenommerade bilhandlare i hela Sverige.

sektions delare

Begagnatförsäkring

Har du nyligen köpt en bil som är försäkrad med begagnatförsäkring från Svensk Bilhandelsförsäkring? Då vill vi gratulera dig till din nya bil! Vi hoppas att det ger dig en extra trygghet om och när det oförutsedda sker. Vår begagnatförsäkring ersätter de flesta riktigt kostsamma reparationerna.

En extra trygghet om och när det oförutsedda sker.

Ersätter
de flesta riktigt kostsamma reparationerna.

0 kr i egenandel av skadekostnaden för dig som fordonsägare*.


Snabb och effektiv skadehantering.

Ökad trygghet vid ägarbyte då försäkringen fortsätter att gälla hela försäkringsperioden även om bilen säljs vidare till annan privatperson.

Läs närmre i våra försäkringsvillkor

*Upp till maxbelopp enligt gällande villkor.

Självriskförsäkring för bil

Har du nyligen köpt en bil som är försäkrad med självriskförsäkring från Svensk Bilhandelsförsäkring? Det ger dig ett extra tryggt komplement till såväl bilförsäkringen som vagnskadegarantin. Vi ersätter upp till 10 000 kr för självrisker du betalar till ditt motorförsäkringsbolag.

Vi ersätter dig för betalda självrisker avseende bilförsäkringens trafik-, delkasko-, vagnskade- eller tilläggsmoment samt vagnskadegarantin. (Försäkringen ersätter ej självrisk avseende glasskada pga stenskott eller räddningsskada).

Upp till 10 000 kr i ersättning
*.

0 kr i egenandel för dig som fordonsägare.

*Vänligen observera att försäkringen har en kvalificeringstid på 30 dagar (gäller begagnade bilar).

sektions delare
An unhandled error has occurred. Reload 🗙